whistleblowing

Podání oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

Postup pro oznamování v Klimaprodukt.cz

V Klimaprodukt.cz si velmi vážíme transparentnosti a etického chování. Pokud narazíte na jakékoliv aktivity, které se zdají být nezákonné, neetické nebo rizikové, následujte prosím tyto kroky:

Jak správně podat oznámení?

Uveďte svou totožnost = jméno a příjmení, datum narození (Vaši totožnost zná pouze příslušná osoba)

Uvádějte pouze pravdivé informace

Snažte se být vždy co nejvíce přesní a konkrétní – při popisu využívejte co nejvíce detailů

V případě potřeby přiložte přílohy max. 2MB

Kde oznámit? Prostřednictvím našeho interního oznamovacího systému.

01

Shromažďování důkazů:

Před tím, než něco oznámíte, ujistěte se, že máte dostatek důkazů. Vaše tvrzení by měla být podložena fakty.

03

Konzultace s odborníkem:

Pokud je to možné, poraďte se s odborníkem na whistleblowing. Mohou vám poskytnout cenné rady a pomoci vám navigovat v procesu.

05

Podání oznámení:

Oznamovatel bude vždy informován o přijetí jeho oznámení. Dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou. Většina podání bude vyřešena v rámci lhůty 30 dnů. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena, o čemž bude oznamovatel vždy patřičně informován.

02

Porozumění právům a povinnostem:

Seznamte se s pravidly a směrnicemi týkajícími se oznamování v rámci naší organizace a v České republice. Některé zákony mohou poskytnout ochranu oznamovatelům před odplatou.

04

Podání oznámení:

Oznámení by mělo být podáno prostřednictvím našeho interního oznamovacího systému. Všechna oznámení budou řešena příslušnými osobami, které jsou uvedeny v naší firemní směrnici, v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.