Instalace FVE na výrobní objekt firmy Klimaprodukt a.s.

Cíl: Cílem projektu je instalace fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu podniku o výkonu 19,98 kW, který zvýší podíl spotřeby elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011618

Mohlo by se Vám také líbit

Spuštění nového webu

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation