V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly v naší firmě realizovány projekty s názvem „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Června 2019 – 4. července 2022

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byl v naší firmě realizován projekt „Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“. Od 3. 6. 2021 do 17. 8. 2021 probíhala v rámci tohoto projektu
vzdělávací aktivita s názvem „Strojírenské a technologické zpracování vzduchotechnického potrubí“.
Tato aktivita se uskutečnila v prostorách firmy v Karviné pod vedením zkušeného lektora a podle
hodnocení účastníků byla hodnocena jako velmi přínosná pro další rozvoj v zaměstnání. Účastníci
získali nové teoretické a praktické poznatky, které budou dále rozvíjet v praxi.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byl v naší firmě realizován projekt „Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“. Od 7. 6. 2021 do 8. 11. 2021 probíhala v rámci tohoto projektu
vzdělávací aktivita s názvem „ Anglický jazyk orientovaný na kontakt se zákazníkem“. Tato aktivita se
uskutečnila v prostorách firmy v Karviné a byla zaměřena na obchodní jazyk nezbytný pro komunikaci
se zákazníkem, od přijetí objednávky, přípravy výroby, dokumentaci k produktům a následné předání
zakázky. U všech účastníků došlo k výraznému zlepšení všech jazykových kompetencí spojených
s obsahem vzdělávací aktivity.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byl v naší firmě realizován projekt „Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“. Od 2. 5. 2022 do 4. 7. 2022 probíhala v prostorách firmy
v Třinci v rámci tohoto projektu vzdělávací aktivita s názvem „ Skladová logistika pro zaměstnance
firmy Klimaprodukt, a.s.“ Aktivita byla zaměřena na identifikaci silných a slabých stránek jednotlivých
logistických procesů a jevů s nimi spojených. Lektor se soustředil na témata specializovaná znalostí
odpovídajícím potřebám zaměstnanců s ohledem na specifika firmy a byl spokojen s odpovědným
přístupem účastníků a s jejich pokroky.

Mohlo by se Vám také líbit